C O N T R A C T
De comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr                    din
            Partile contractante
Societatea Comerciala SC AGENTIA DE TURISM INTERN-EXTERN SRL cu sediul in Constanta , str.Traian nr.98, cod unic de inregistrare RO 18016190, tiutlara a Licentei de Turism  nr.4211, reprezentata prin STANCA MIHAIELA, in calitate de ADMINISTRATOR, denumita in continuare Agentia,
Si  Turistul/Reprezentantul turistului
Domnul/Doamna
Domiciliat/a in
Strada / nr.
Telefon
Buletin /CI seria
Nr.
Eliberat de
La data de
au convenit la incheierea prezentului contract:
 1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii inscris in voucher, bilet de odihna-tratament, bilet de excursie, anexate la prezentul contract si eliberarea documentelor de plata.
 2. Pretul
 3. Pretul contractului este …………………si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si TVA. Avansul este ……………………….lei, iar plata finala se va face pana la data de …………………….
III.                Drepturile si obligatiile Agentiei
 1. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.
 2. Poate sa modifice pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroportului si ale taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractate.
 3. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau agentia de turism organizatoare constata ca nu le va putea realiza, Agentia este obligata:
 4. a) Sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate.
 5. b) Sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice.
 6. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
 7. a) Cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
 8. b) Cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora, sau unor imprejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii ne le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, etc). Astfel, in cadrul organizarii curselor Charter, Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a intarzierii curselor, a pierderii de bagaje, precum si a altor imprejurari asupra carora transportatorul aerian poarta singura raspundere,
 9. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului, in termen de 2 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
 10. a) Orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiacare dintre mijloacele de transport incluse in contract;
 11. b) Denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului, ori, in lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
 12. c) Pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;
 13. Drepturile si obligatiile turistului
 14. In cazul care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate se cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu conditia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz, Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul, sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
 15. In cazul sejururilor de odihna si/sau tratament, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv: in statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18.00 a zilei de intrare si se termina la ora 12.00 a zilei inscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 12.00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12.00 a zilei urmatoare celei inscrise pe bilet.
 16. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.
4.1.  Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap.III pct.1, hotararea sa de a opta pentru:
 1. a) Rezilierea contractului fara plata penalitatilor sau
 2. b) Acceptarea noilor conditii ale contractului.
4.2. In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
 1. a) Sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
 2. b) Sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
 3. c) Sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului, in cazul in care nu exista penalitati.
4.3.  In toate cazurile mentionate, turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
 1. a) Anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
 2. b) Anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente devointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu pot fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene);
 3. c) Anularea s-a facut din vina turistului.
 4. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, inclusiv in cazul aparitiei situatiilor de imbolnavire a turistului sau alte situatii care nu sunt asimilate cazurilor de forta majora definite conform legii. Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, acesta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.
 5. Turistul este obligat sa achite la receptia hotelului taxa de statiune, taxa de salubrizare precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
 6. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau tratament) in vederea acordarii serviciilor turistice.
 7. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minorii, situatia in care numele turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc.) acesta va indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro
 8. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractului se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care s-au achitat serviciile.
 9. Renuntari, penalizari, despagubiri
 10. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
 11. a) 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
 12. b) 70%din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16-30 de zile inainte de data plecarii;
 13. c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 10 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
Aceste penalitati se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat/confirmat are propriile reguli de achitare, anulare, penalizare. In acest caz se aplica regulile speciale ale fiecarui program in parte, astfel:
 • Pentru cursele charter – conditiile speciale fiecarei destinatii, specificate in Programul Turistic si brosura (daca este cazul);
 • Pentru excursii-conditiile speciale fiecarui program in parte, specificate in Programul Turistic;
 • Pentru rezervarile de turism individual, conditiile speciale ale fiecarui sistem de rezervari on-line (ex. Dertour, Amadeus-conditiile IATA, Schmetterlind, etc.)
 • Pentru actiuni speciale (campionate sportive, evenimente culturale, etc.), conditiile specifice mentionate in Programul Turistic furnizat si brosura (daca este cazul)
 1. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
 2. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
 3. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta aceste cheltuieli;
 4. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare , daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.
 5. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrsre la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare
 6. Agentia va cere despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
 1. Reclamatii
 2. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris,clar si explicit cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii(conducerea hotelului, restaurantului).
 3. Atat Agentia cat si prestatorul de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zilecalendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca in termen de 30 de zile calendaristice sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin.
VII.              Asigurari
       Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de turist in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism la Societate de asigurare OMNIASIG/ Nr 51345,Seria I /31.05.2018. ; tel.021 4055720/fax. 021 3114490.
Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno de 2% din valoarea totala a pachetului de servicii turistice pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare. Asigurarea se va incheia i data cu contractul si plata avansului pachetului turistic si este valabila de la data incheierii si pana in ziua plecarii.
VIII.            Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele
 1. a) Voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie dupa caz,
 2. b) Programul turistic in cazul actiunilor turistice.
 3. Dispozitii finale
 4. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
 5. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice aprobata cu modificari si completari prin legea 631/2001 cu modificari ulterioare.
 6. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art.10 alin.(2) al Ordonantei Guvernului nr.107/1999 privind comercilizarea pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.63/2001, cu modificarile ulterioare.
Agentia
Turist
Denumire
Nume
Reprezentant
Prenume
            Stampila